gaselle web

Vi er utrolig stolte og glade over at Autotal er utnevnt av Dagens Næringsliv til et av de raskest voksende bedriftene i Norge, som en av Gasellebedriftene i Norge for 2021 og 2022.

Autotal bærekraftmål

En kartlegging av FNs 17 bærekraftsmål opp mot vår egen bærekraftsstrategi, har definert seks mål som viktige for vår virksomhet. Les mer om bærekraftstrategi og bærekraftmål på siden «Om oss».